+359/887510205
+359/878904026
@

Услуги


Застраховане

АВТОМОБИЛНО  ЗАСТРАХОВАНЕ
-автокаско
-гражданска отговорност
-злополука на местата в МПС
-помощ при пътуване-„Автоасистанс”

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
-имущество на физически лица
-застраховка на електронна техника
-застраховка на „Строително монтажни работи”

ОТГОВОРНОСТИ
-отговорност към продукта
-отговорност на работодател
-професионални отговорности
-гражданска отговорност към трети лица

ОТГОВОРНОСТ КЪМ ПРОДУКТА
-ПОКРИТ РИСК: покрива разходите на производителя или търговеца за нанесени вреди на потребителите, причинени от произведени или продадени продукти.
-ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ИЗНАСЯТ произведените от тях стоки в други Държави, покритието по застраховката може да бъде разширено по отношение на вреди, настъпили в чужбина.

ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ
-животозастраховане-когато искате защита и сигурност,
защита за Вас и сигурност за парите Ви.
-Осигурява Ви финансова сигурност в момент, когато не сте в състояние сами да я осигурите.

ЗАСТРАХОВКИ   ФИНАНСОВИ   РИСКОВЕ.

        Ние работим с всички общозастрахователни компании на Българския застрахователен  пазар и предлагаме застраховки :
Каско, Карго, Индустриален пожар, Имущество на фирми и граждани, Пожар, Финансови рискове, Селскостопански застраховки, Строително монтажни рискове, Отговорности, Зелена карта, Медицински разноски и други.
Предлагаме също така и продуктите на животозастрахователните компании- СПЕСТОВНА застраховка „Живот”, застраховка „Злополука”-групова,индивидуална, за спортисти,учащи се и други, збор на допълнително пенсионно осигуряване,както и на универсален пенсионен фонд.
Разполагаме с добри специалисти , които могат да Ви помогнат допълнително при избора Ви.
Свържете се с нас или изпратете онлайн запитване.