+359/887510205
+359/878904026
@

Услуги


Професионален домоуправител

Професионален домоуправител от Старт плюс”ЕООД-В. Търново

„Професионален домоуправител” е услуга, която имаме удоволствието да предоставим на всички обитатели в една етажна собственост. С предлагането на услугата, нашият екип цели защита на интересите на собствениците, професионална грижа за тяхното имущество, спокойствие и комфорт. Обръщайки се към нас, ние Ви гарантираме персонално отношение към всеки възникнал проблем, стриктно спазване на българското законодателство и прозрачна отчетност във всеки един момент.

Ние ценим Вашето време и се грижим за Вашите интереси!

Преимущества:
- екип от професионалисти, които ще се грижат за Вашия комфорт и спокойствие;
- отлично познаване и спазване на нормативните изисквания в страната;
- пряк ангажимент и решаване на всеки проблем, възникнал в етажната собственост;
- високо ниво на поддръжка и хигиена на общите части;
- гарантирана защита на „общия интерес” на мнозинството от собствениците пред „частния интерес” на некоректни представители в етажната собственост.
- възможност за контрол на управителните органи в етажната собственост във връзка с всяко едно решение или действие на нашите служители;

Екип, който получавате при ползване на услугата „Професионален домоуправител” :

- домоуправител:
-персонално ангажиран към Вашия вход служител, който е на Ваше разположение при всеки един възникнал проблем;
- професионално организиране на Общи събрания;
- водене и спазване на пълния набор от документация /книга на собствениците, правилник за вътрешния ред, разпоредби, предписания и др./
- регистрация на етажната собственост в Общината;
- представителство пред административните органи в страната;
- представителство пред доставчиците на услуги, сключили договор с етажната собственост;
- дребни ремонти и поддръжка на общите части;
- организация и помощ при възникнали аварийни ситуации;

- касиер:
- ежемесечно събиране от собствениците на таксите, които са одобрени от Общото събрание за разходи и поддръжка на етажната собственост;
- водене на счетоводство на приходите и разходите;
- съхраняване и класиране на всички платежни документи;
- задължение за предоставяне подробен отчет пред собствениците във всеки един момент;

- юрист:
- следи за правилното и стриктно предоставяне на услугата, съобразно действащата нормативна уредба в страната;
- съдействие на управителните органи на етажната собственост, във връзка със събирането на текущите такси, които са одобрени от Общото събрание за разходи и поддръжка на общите части от некоректни платци в етажната собственост;

- оперативен мениджър:
- контролира и следи цялата дейност и изпълнение на услугата „Професионален домоуправител” за Вашата етажна собственост;
- приема и въвежда в изпълнение всички предложения, специфични за Вашата етажна собственост;
- изцяло на разположение на управителните органи на етажната собственост;
Допълнителни услуги, които можем да Ви предоставим:

- хигиенист /почистване по график, измитане, измиване/;
- портиер - охрана /дневна, нощна, денонощна/;
- озеленяване и поддръжка на общите части;
- снегопочистване;
- контрол на достъпа /вход, асансьор, гаражи/;
- видеонаблюдение;
- поддръжка на асансьори;
- осъществяване на планувани и аварийни ремонти;
- домашен майстор /преференциални цени, при сключен договор за „професионален домоуправител”/;
- домашен помощник /преференциални цени, при сключен договор за „професионален домоуправител”/;
-застраховка/на Вашия дом,имущество,живот,злополуки,медицински,гражданска отговорност и автокаско- преференциални цени, при сключен договор за „професионален домоуправител”/;


За въпроси и повече информация за Вашия професионален домоуправител, моля свържете се на посочените координати:


За нас ще бъде удоволствие в кратка среща да Ви представим нашата дейност и да направим безплатен оглед на Вашата етажна собственост.